Home » Commercial » Boeing » Boeing 787 » Boeing 787-8 Dreamliner ลำแรกของการบินไทย เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิ (2014)

เดือนกรกฎาคมนี้ เป็นโอกาสครบรอบ 7 ปีที่การบินไทยได้นำเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์เข้าประจำการในฝูงบิน โดยโบอิ้ง 787 ลำแรกที่เข้าร่วมฝูงบินการบินไทยนั้น เป็นโบอิ้ง 787-8 ทะเบียน HS-TQA “องครักษ์” รหัสสายการผลิต 35315 ได้เดินทางในเที่ยวบินส่งมอบจากโรงงานโบอิ้งที่สนามบินเพนฟิลด์(Paine Field) เมืองเอฟเวอร์เร็ต (Everett) รัฐวอชิงตัน (Washington) สหรัฐอเมริกา ด้วยเที่ยวบิน TG8921 มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 หรือเมื่อ 7 ปีที่แล้ว เราขอนำวิดีโอบรรยากาศการเดินทางมาถึงของโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์ ลำแรกของการบินไทย พร้อมการต้อนรับด้วยอุโมงค์น้ำ(Water Cannon Salute) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 มาให้ชมกันในคลิป

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Categories