Category - H135

ไทยจัดซื้อ ฮ.ใหม่สำหรับฝึกบิน Airbus Helicopters H135 6 ลำ 1,327 ล้านบาท

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 กองทัพอากาศไทย ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์สำหรับการฝึก จำนวน 6 เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบส่งกำลังบำรุง ระบบอื่น ๆ...

Categories

Advertisement