Home » Aircrafts » Gulfstream » G550 » mô hình máy bay tư nhân hoặc thuê chuyến G550- G650 tỉ lệ 1:200

Mô hình máy bay G550-G650 được Gemini và NGmodel sản xuất tỉ lệ 1:200

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Categories